Pracownicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lp.

Komórka organizacyjna

Nr pok.

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Nr wew.

e-mail

1

Biuro Obsługi Klienta

1

Krzysztof Barnaś

Roman Rurak

158794304

114

boi@jezowe.pl

2

Sekretariat

11

Agata Kołodziej

158794304

158794343

158794886

fax:158794342

101

sekretariat@jezowe.pl

3

Sekretarz Gminy

6a

Kazimierz Bujak

158794304

126

sekretarz@jezowe.pl

4

Skarbnik Gminy

22

Wiesław Łach

158794304

122

skarbnik@jezowe.pl

5

Referat Finansowo - Budżetowy :

         
 

- Podatki

6b

Teresa Rurak

Iwona Piróg

Halina Madej

158794304

109

podatki@jezowe.pl

 

- Księgowość

22

Teresa Sołtys

Ewa Kusik

Agnieszka Kraska

158794304

123

ksiegowosc@jezowe.pl

 

- stanowisko ds. opłat za odpady komunalne

 

Monika Siudak

158794304

124

odpady@jezowe.pl

6

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

14

Anna Fila

 

158794304

106

ewidencja@jezowe.pl

7

Informatyk, promocja gminy

2

Piotr Sibiga

158794304

112

informatyk@jezowe.pl

8

Biuro Obsługi Rady

21

Maria Kołodziej

158794304

118

rada@jezowe.pl

9

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i rozwoju gospodarczego:

         
 

- stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego

5

Janina Majowicz

158794304

111

budownictwo@jezowe.pl

 

- stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

5

Leszek Rogala

158794304

111

mienie.komunalne@jezowe.pl

 

- stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

10

Dominika Zaguła

158794304

110

gospodarka@jezowe.pl

 

- stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji

10

Michał Wasyliszyn

158794304

110

inwestycje@jezowe.pl

10

Urząd Stanu Cywilnego

15

Marek Błądek

158794304

105

usc@jezowe.pl

11

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

12

Dorota Laufer

158794304

107

fundusze@jezowe.pl

12

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

16

Henryk Kobylarz

158794304

120

zarz_kryzys@jezowe.pl

13

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu – nadzór nad świetlicami wiejskimi, archiwum

3

Marta Koc

158794304

130

oswiata@jezowe.pl