Tegoroczny Dzień Strażaka dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu był dniem szczególnie uroczystym, bo w tym roku OSP Zalesie obchodzi jubileusz 50 lat założenia i działalności. Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na sobotę 5 maja 2018r. z udziałem władz Gminy Jeżowe: Marka Stępaka – Wójta Gminy Jeżowe, Stanisława Szota – Zastępcy Wójta Gminy Jeżowe, Leszka Rogala – Komendanta Gminnego ZG ZOSP RP w Jeżowem, wszystkich strażaków z OSP Zalesie i gościnnie delegacji strażaków z OSP Jata, którzy dotarli na nie wraz z pocztem sztandarowym swojej jednostki.

Zgodnie z tradycją, pierwszym i najważniejszym elementem świętowania złotego jubileuszu była uroczysta Msza Święta w intencji strażaków odprawiona przez ks. Janusza Depciucha, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Jacie. Na zakończenie Mszy została poświęcona figura Świętego Floriana - Patrona Strażaków, którą ufundował i wręczył strażakom Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.  Po Mszy wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, by zapalić znicze i pomodlić się w intencji dusz zmarłych strażaków, a następnie kilkukilometrowym marszem z Jaty do Zalesia, dotarli do remizy OSP w Zalesiu. Tam nastąpiła kolejna część uroczystości, okolicznościowe przemówienia, gratulacje, podziękowania i życzenia. Finałem uroczystości jubileuszowej była wspólna kolacja w remizie OSP Zalesie, przygotowana dla gości i strażaków świętujących Złoty Jubileusz.

Informacje o Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu

OSP Zalesie (Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu) - organizacja społeczna powstała w 1968 roku, zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Założycielami tej organizacji byli : Stanisław Markowicz, Jan Watras, Józef Surdyka.                                                                          
(Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu w latach 1991 - 1996: Władysław Guz - prezes, Zdzisław Watras - wiceprezes, Henryk Żak - naczelnik, Jan Smusz - sekretarz, Jan Żak - skarbnik, Marian Marut – gospodarz)
4 listopada 2001 jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Prezesem był wówczas Józef Reinberger, natomiast naczelnikiem - Jan Smusz. W latach 2000-2003 wybudowana została murowana, parterowa remiza z boksem garażowym i salą świetlicową. W następnych latach wykonano elewację budynku. Wysłużony Żuk został wymieniony na samochód marki Volkswagen T-4.
W 2012 roku prezesem jednostki został Henryk Żak, natomiast naczelnikiem - Tadeusz Dul.

Aktualnie jednostka liczy 32 druhów z zarządem w składzie :
Prezes : Bogdan Świątek
Naczelnik : Mateusz Surdyka
Sekretarz : Mateusz Sudoł
Skarbnik : Jan Żak
Gospodarz : Mateusz Sasiela

Obecne wyposażenie jednostki:
- samochód marki Volkswagen T-4
- murowana remiza z boksem garażowym i salą świetlicową
- niezbędne wyposażenie (pompa pływająca marki Niagara)
- motopompa marki PO-5