Wczoraj w Groblach, w dniu 3 czerwca 2018 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP w Groblach nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master i ratowniczego samochodu specjalnego Opel Vivaro jednostce OSP w Krzywdach. W trakcie uroczystości, obecny na niej wiceminister Marcin Warchoł, przekazał jednostkom OSP z gminy Jeżowe sprzęt medyczny zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości utworzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach, którą celebrowali: proboszcz parafii Ks. Bartosz Rachwał wraz z  Ks. prałatem Kazimierzem Lęcznarem - emerytowanym proboszczem tej parafii. Po Mszy Świętej odprawionej w intencji strażaków i ich bezpieczeństwa w służbie Bogu i ludziom, przemarszu na plac przy szkole podstawowej w Groblach, odbyła się ceremonia poświęcenia i przekazania samochodów strażackich i sprzętu medycznego.

Poświęcenia poprzedzonego modlitwą dokonali Ks. proboszcz Bartosz Rachwał i Ks. prałat Kazimierz Lęcznar. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek i Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazali akty przekazania samochodów pożarniczych, kluczyki do nich i dokumenty rejestracyjne na ręce Mariusza Wojtanowicza - Prezesa OSP Groble  oraz Romana Łyko, przedstawiciela OSP Krzywdy. Samochody otrzymały też imiona: „JulJan” na cześć założycieli OSP Groble - Juliana Kułacza i Jana Koniora oraz „Zbigniew” na cześć niedawno zmarłego prezesa i założyciela OSP Krzywdy - Zbigniewa Chowańca. Ojcami chrzestnymi zostali Mirosław Baran dla samochodu OSP Groble i Roman Łyko dla samochodu OSP Krzywdy.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przed uroczystym przekazaniem samochodów, poinformował strażaków i zaproszonych gości, że samochód dla OSP Krzywdy został zakupiony ze środków własnych Gminy Jeżowe jesienią ubiegłego roku za kwotę 87 tys. złotych, natomiast samochód dla OSP Groble został zakupiony w połowie grudnia ubiegłego roku za kwotę 222 tys. 620 złotych, w tym Państwowa Straż Pożarna 94 000 zł., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 tys. zł., Nadleśnictwo Rudnik 4 tys. zł., budżet Gminy Jeżowe 99 tys. 620 zł. Wójt podziękował jednocześnie obecnym na uroczystości przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowej Straży Pożarnej za pomoc i wkład finansowy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Groble i sprzęt medyczny dla gminnych jednostek OSP.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście honorowi: Marcin Warchoł - Wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Miazga - Poseł na Sejm RP, Jerzy Paul – Poseł na Sejm RP. Jak zauważyli strażacy z Grobel, nigdy w historii Grobel nie zdarzyło się, by na jednej uroczystości był wiceminister i trzech posłów. To szczególne wyróżnienie dla tej niewielkiej miejscowości w gminie Jeżowe. Ponadto wśród gości byli obecni: wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Bogdan Kida, samorząd Powiatu Niżańskiego reprezentował - Starosta Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, radni reprezentujący samorząd powiatowy i gminny oraz sołtysi. Przedstawiciele zawodowych służb mundurowych byli reprezentowani przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Nisku kpt. Ireneusza Stafieja, zaś strażaków ochotników reprezentował Edward Szast - Wiceprezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP. W uroczystości uczestniczyli reprezentanci strażaków z całej gminy Jeżowe. W oficjalnej i liturgicznej części uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe.

Uroczystość, we współpracy z Gminą Jeżowe, parafią NSPJ w Groblach, PSP Groble, GCK Jeżowe, zorganizowały jednostki OSP Groble i OSP Krzywdy.

Fotografie z uroczystości w galerii zdjęć