Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie  pomocy klęskowej  dla rolników do 16 listopada.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi i przyjmuje wnioski.

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi