Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe.


Inwestycja obejmuje budowę boisk w Cholewianej Górze i Starym Narcie.

Oferty można składać w budynku Urzędu Gminy Jeżowe (sekretariat) do 18.04.2019 r. do godz. 10:00.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska. Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- edycja 2018”. Celem programu jest  poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. Z boisk będą mogli skorzystać zarówno uczniowie szkół, jak i społeczność lokalna.

Szczegółowy zakres prac dostępny na stronie BIP Gminy Jeżowe