O godzinie 10.00 rozpoczęła się III sesja Rady Gminy Jeżowe

Nadsański Bank Spółdzielczy złożył w przetargu o ponad 120 tys. złotych korzystniejszą ofertę niż PKO BP i to on udzieli i obsłuży długoterminowy kredyt dla Gminy Jeżowe w łącznej wysokości prawie 4 mln złotych.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza rolników z gminy Jeżowe na szkolenie zakresu: uboju gospodarczego zwierząt. 

W dniu dzisiejszym Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, które wydrukowało dwustronne kalendarze katolickie na rok 2019 i karty świateczne przeznaczone dla mieszkańców gminy, dostarczyło je do Urzędu Gminy.

Podkarpacki Ośrodek  Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizował w Jeżowem dwudniowe szkolenie z zakresu nowoczesnego chowu bydła mięsnego na Podkarpaciu.