W dniu 15 września br. na stadionie Sparta odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy "Sparta" Jeżowe. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury- Rafał Weber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Marcin Warchoł, Dyrektor Biura Poselskiego Mieczysława Miazgi – Sławomir Spaczyński oraz Starosta Powiatu Niżańskiego- Robert Bednarz.

Poszukujemy właściciela zabłąkanego psa, który przebywa w miejscowości Groble na ul. Nowa.

Zamieszczamy skan komunikatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Jeżowe składamy życzenia pomyślności i sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej.