W dniu dzisiejszym odbyło się walne zebranie delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem, którzy wysłuchali sprawozdania władz Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem za 2017r. i wybrali nowe władze spółki. W spotkaniu uczestniczyło blisko połowa delegatów (15  z 38) reprezentujących kilka tysięcy członków GSW.

Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej w Jeżowem Mieczysławowi Paruchowi, z wyrazami głębokiego współczucia i wsparcia w trudnych chwilach z powodu śmierci małżonki, kondolencje składają Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak oraz współpracownicy. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 10.01.2018 o godz. 13:30 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 59.

W dniu wczorajszym jednostce OSP Groble został przekazany nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master. Pojazd jest wyposażony w agregat wysokociśnieniowy wodno–pianowy z linią szybkiego natarcia i zbiornikiem wody na 1000 litrów oraz zbiornikiem piany na 100 litrów. Samochód posiada maszt oświetleniowy, nowoczesne systemy łączności, dodatkowy sprzęt ratowniczy i bogate wyposażenie uzupełniające.

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Małgorzata Wróbel - Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z Sokołowa Małopolskiego zawarli umowę na 2018r obejmującą "Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych i nieruchomości  niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jeżowe i z PSZOK"

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję, stąd też Wójt Gminy Jeżowe wpisując się w tę tradycję i pamiętając jak trudną i odpowiedzialną pracą jest praca pracownika socjalnego, która wymaga nie tylko kwalifikacji i wiedzy, ale także szczególnych cech osobowych, z okazji tego Dnia składa życzenia wszystkim pracownikom socjalnym w formie okolicznościowego Listu.