Gmina Jeżowe informuje, że zakończono realizację zadania pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe w roku 2017”  wzrealizowanego przy udziale środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zbiórka makulatury na budowę studni w Czadzie, potrwa jeszcze 2 tygodnie. Wszystkich którzy zdecydują się wesprzeć akcję serdecznie zapraszamy. Jednocześnie prosimy o nie wrzucanie do kontenera makulatury opakowanej w folię, styropian lub inne tworzywa sztuczne.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II Edycji projektu pn: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Poniżej zamieszczamy listy Prezesa KRUS, zawierające życzenia z okazji Święta Plonów oraz informację na temat możliwości uzyskania pomocy w opłacaniu składek, jeżeli gospodarstwo ucierpiało w wyniku wichur i nawałnic.

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”.