Z okazji święta Świętego Floriana - Patrona Strażaków,  składam serdeczne życzenia i podziękowania dla Druhów strażaków ze wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie, oraz za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku brygadiera Krzysztofa Skrzypka, wszystkim strażakom zawodowym z Państwowej Straży Pożarnej  w Nisku.

"Kto szuka Jezusa bez krzyża, ten znajdzie krzyż ale bez Jezusa,
to znaczy znajdzie krzyż bez zbawienia" - Benedykt XVI