Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn.” Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem". Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dysponowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska.

 

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe