W dniu 11.07.2019 r. w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pn.:"Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem".

Udziału w postępowaniu przetargowym wzięło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożył ZRB KOREM Kazimierz Koc.

Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę 2 048 212,00 zł. Cena ta nie przekracza kwoty jaką może przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Wszyscy oferenci zadeklarowali pięcioletni okres gwarancji dla inwestycji.

Planowany termin wykonania zadania to 15.10.2020 r.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

1

 

2