Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2019 r.

 

ogloszenie azbest1

Ogłoszenie.pdf

Azbest wniosek.doc

Ocena pilnosci azbest.pdf