Dnia 05 września br. do użytku zostały oddane 3 drogowe inwestycje:

  1. Przebudowana droga „Do Tabaki” w miejscowości Jeżowe
  2. Przebudowana droga „Osiedlowa I” w miejscowości Jeżowe
  3. Przebudowany ciąg dróg „Pirogi” oraz „Do Bajka” w miejscowości Cholewiana Góra.

Ww. drogi posiadające wcześniej nawierzchnię z kruszywa naturalnego, zyskały nową nawierzchnię asfaltową, która zapewni mieszkańcom swobodny dojazd do nieruchomości oraz kompleksów rolnych.

Całkowity koszt ww. zadań to 560.368,81 zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach udzielonej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na którą Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak pozyskał środki w wysokości 435.571,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojas.


W odbiorze dróg uczestniczyli: Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe, Michał Wasyliszyn - Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Zbigniew Lach - Inspektor nadzoru budowlanego, Krzysztof Sarzyński - Przedstawiciel Wykonawcy, Henryk Olko i Andrzej Kołodziej - Radni Gminy Jeżowe oraz Małgorzata Sudoł - Sołtys sołectwa Cholewiana Góra.

 

odbCh002

 

odbCh003

 

odbCh004

 

odbCh005

odbCh007

 

odbCh008

 

odbCh009