Jest to nowoczesny obiekt, spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa. Nowa sala gimnastyczna będzie służyć społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.

W budynku oprócz sali sportowej znajduje się zaplecze socjalno-sanitarne, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz pomieszczenia administracyjne wraz z komunikacją.


Wykonawcą robót był ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Sp. j. Wartość wykonanych robót wyniosła 2 048 212,00 zł.


Wybudowana sala jest ostatnim etapem zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem i 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Cholewianej Górze i Starym Narcie”. Etap pierwszy oraz drugi obejmował budowę boisk wielofunkcyjnych  o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem i oświetleniem przy Szkołach Podstawowych w Cholewianej Górze oraz Starym Narcie. Obiekt w Cholewianej Górze został oddany do użytkowania pod koniec 2019 r., natomiast w Starym Narcie zostanie przekazany w listopadzie br.


Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska. Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018”. Celem programu jest  poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. Całkowita kwota udzielonego dofinansowania wynosi 2 292 500,00 zł.

 

Kamer Sal 2020001 Kamer Sal 2020002
Kamer Sal 2020003 Kamer Sal 2020004
Kamer Sal 2020005 Kamer Sal 2020006
Kamer Sal 2020007 Kamer Sal 2020008
Kamer Sal 2020009 Kamer Sal 2020010
Kamer Sal 2020011