W tym tygodniu firma Pilar-Tech Sp.J. T. Krzysztofek, K.Lorenc z Karkowa, która jako jedyna złożyła ofertę spełniającą wymagania określone w przetargu z dnia 15 maja 2017r na zakup i dostawę dla Gminy Jeżowe ciągnika rolniczego, przyczepy ciągnikowej, posypywarki, pługu do odśnieżania i kosiarki wysięgnikowej wykonała zadanie objęte przetargiem i dostarczyła wszystkie elementy zamówienia.

Wczoraj zostało przeprowadzone szkolenie i instruktaż z obsługi dostarczonego sprzętu w obecności Wójta Gminy Jeżowe, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, przedstawiciela regionalnego firmy Pilar-Tech, kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i pracownika, który będzie odsługiwał dostarczony sprzęt.

W trakcie czynności instruktażowych, sprawdzenia poprawności działania systemów ciągnika i dostarczonych maszyn okazję do pierwszej jazdy próbnej nowym ciągnikiem miał pierwszy gospodarz gminy -  Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. Po części instruktażowej i szkoleniowej przedstawiciel firmy Pilar -Tech przekazał wójtowi protokoły, gwarancje, instrukcje obsługi i faktury na kwotę 406tys. 392zł wraz z życzeniami bezawaryjnej i bezpiecznej pracy dostarczonego sprzętu. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jeżowem i będzie służył do świadczenia usług transportowych, utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie dróg i chodników, koszenie poboczy i rowów) konserwacji i utrzymania zieleni komunalnej).