Po prawie 2 miesiącach kończą się prace związane z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie. Wkrótce odnowiona remiza posłuży lepiej samej jednostce oraz mieszkańcom.

Rzeszow


Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, izolacje  pionowe ścian fundamentowych, docieplenie stropów, wymiana drewnianej stolarki okiennej na nową z profili PCV, wymiana drewnianej zewnętrznej stolarki drzwiowej na nową z ciepłych profili AL, zmiana ogrzewania piecowego na instalację c.o zasilana z gazowego kondensacyjnego kotła, częściowa  wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji, przedmiarze robót. W chwili obecnej trwają ostatnie prace przed przekazaniem budynku do użytkowania. Zadanie jest współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie. Prace prowadzone są przez firmę Roboty Budowlane Krzysztof Furtak.