Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem fundamentów przyszłej sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia robót to 30.11. 2017 r.


Zakres prac obejmuje:
•    roboty ziemne
•    wykonanie fundamentów
•    wykonanie izolacji
•    zasypanie wykopów
•    zakup i dostawa piasku do obsypania fundamentów.
Zasadniczym etapem całej inwestycji będzie budowa sali gimnastycznej.


Całość robót finansowana jest z budżetu gminy Jeżowe. Wykonawcą zadania jest  Firma Re-Mat Jan Kopacz z Jeżowego.