Od maja tego roku trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 861 w Jeżowem. Roboty są prowadzone przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, które wygrało przetarg na wykonanie remontu drogi o wartości blisko 9 milionów złotych. Wykonany został już chodnik wraz z odwodnieniem w Jeżowem Podgórzu i wyrównane chodniki w Jeżowem Centrum.

W tej chwili budowane są kolektory burzowo-deszczowe w Podgórzu, przepusty, dojazdy do posesji i profilowane rowy. Jeżeli pogoda pozwoli, jeszcze w tym roku firma chce wykonać frezowanie powierzchni drogi na odcinku parking parafialny-szkoła w Podgórzu i położyć na tym odcinku dwie warstwy asfaltu (wyrównawczą i ścieralną) Ponadto w tym roku planowane jest wykonanie chodnika między Urzędem Gminy a szkołą średnią i zatoki przystankowe. Natomiast wykonanie "ósemkowego" ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 19, położenie asfaltu na odcinku skrzyżowanie- kościół i prace końcowe zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Całość inwestycji drogowej powinna zostać ukończona do końca kwietnia przyszłego roku. Duży wpływ na ten termin mogą mieć warunki pogodowe, na razie pogoda sprzyja drogowcom i roboty są kontynuowane. W kosztach remontu drogi uczestniczy także Gmina Jeżowe - do tej pory dofinansowano budowę chodnika kwotą 364 tys. złotych i w przyszłym roku planuje się dofinansować budowę ronda. Utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców na przebudowywanym odcinku drogi potrwają do końca remontu.