W Starym Narcie w dniu 9 listopada miał miejsce odbiór techniczny wykonanych prac remontowych świetlicy OSP i prac wykonanych w otoczeniu świetlicy.

Termomodernizację, malowanie dachu, wymianę rynien i wykonanie tynków zewnętrznych wykonała firma Dacher Sp. z o.o. Mateusz Klimek z Jeżowego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie tego zamówienia. Prace remontowe zostały wykonane za kwotę 65 tys. 128zł. W ramach prac w otoczeniu świetlicy i oddzielnego zamówienia wykonano ogrodzenie, odrestaurowano kapliczkę przydrożną, zamontowano ławki i wyrównano teren. Prace te wykonała firma Usługi Brukarskie Patryk Ożga z Jaty za kwotę 8 tys. 461 zł.

W galerii prezentujemy kilka zdjęć wyglądu świetlicy i otoczenia po wykonaniu tych prac.