W przyszłym roku zostanie gruntownie przebudowana droga gminna w Groblach o długości 573 metrów (ulica Nowa), tak wynika ze wstępnego rankingu wniosków złożonych przez samorządy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", którym na terenie Podkarpacia zarządza Wojewoda Podkarpacki.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak złożył wniosek do tego programu w dniu 15 września tego roku. Wniosek uzyskał wysoką ocenę komisji, co dało 18 pozycję w rankingu, na 57 wszystkich wniosków złożonych przez gminy, w związku z czym prawie pewne jest uzyskanie dofinansowania na przebudowę tej drogi, gdyż Wojewoda Podkarpacki dysponuje pulą ponad 34,5 mln na przyznawanie dotacji dla samorządów gminnych i taką samą dla samorządów powiatowych.(samorządy gminne mogły złożyć wniosek na jedną drogę, samorządy powiatowe na dwie) Dotacja jest przyznawana w wysokości połowy kwalifikowanych kosztów inwestycji, w naszym przypadku będzie to kwota 324 tys. 507 złotych, przy całkowitych kosztach rozbudowy drogi w wysokości prawie 650 tys. złotych. By skorzystać z dotacji, inwestycja drogowa musi zostać zrealizowana do końca 2018r. Droga w Groblach (obecnie ulica Nowa) objęta rozbudową to droga osiedlowa w okolicach stadionu  została w roku 2015 utwardzona tłuczniem, wcześniej była to droga gruntowa. Droga ta łączy się z jednej strony z drogą powiatową do Sibig, z drugiej z drogą wojewódzką nr 861

Wygląd drogi po wykonaniu remontu w roku 2015 na fotografiidroga nowa groble1

groble lista

Wstępna lista rankingowa opublikowana przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart

Szczegółowy ranking na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego