Firma Re-mat Jana Kopacza kończy prace budowlane w ramach zadania pn."Wykonanie fundamentu dla sali sportowej przy PSP w Jeżowem Kameralnem" Fundament zostanie zbudowany za nieco ponad 214 tys. złotych. Termin wykonania zadania wynikający z przetargu minie 30 listopada, ale już teraz fundament jest prawie gotowy. Do zakończenia prac pozostało zabezpieczenie fundamentu folią kubełkową, obsypanie od strony zewnętrznej zgromadzoną na placu budowy ziemią w celu ochrony przed przemarzaniem i nawiezienie około 740m3 czystego piasku do wnętrza fundamentu.

W tym celu spotkała się gminna komisja, by w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy obliczyć ilość potrzebnego piasku do uzupełnienia przestrzeni wewnętrznych fundamentu, która została błędnie wyliczona (140m3) w projekcie budowlanym wykonanym w roku 2011. Mimo konieczności wykonania tych dodatkowych prac, termin ukończenia budowy zostanie dotrzymany.

W galerii prezentujemy kilka zdjęć wyglądu zbudowanego fundamentu i prac komisji.