Dobiegły końca prace budowlane nowej drogi gminnej w Groblach o długości 710m. Pierwotnie gruntową drogę przebudował ZPUH Feramenta Krzysztof Piela z Kamienia w ramach przetagu ogłoszonego w dniu 3 listopada 2017r. Ta droga składa się z dwóch odcinków (o długości 480m i 230m).  Budowa dłuższego z odcinków zostanie dofinansowana w 80 % z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonej na odbudowę dróg zniszczonych klęskami żywiołowym i powodziami, zaś wkład własny i koszt budowy krótszego odcinka zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Jeżowe.

W ramch prac budowlanych wykonano i wyprofilowano koryto drogi, zbudowano tłuczniowy podkład i wykonano nawierzchnię bitumiczną i pobocza, a w dniu dzisiejszym odbył się odbiór techniczny i droga została oddana do użytku mieszkańców Grobel. W odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, radny sołectwa Groble Krzysztof Sibiga, sołtys sołectwa Groble Barbara Fusiek, kierownik budowy Grzegorz Kuś, inspektor d/s inwestycji gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn i wykonawca przebudowy drogi Krzysztof Piela - właściciel firmy ZPUH Feramenta. O budowę tej drogi zabiegali mieszkańcy Grobel od 6 lat. Droga ta ułatwi dojazd do gruntów rolnych, może służyć jako droga do uprawiania aktywnych form rekreacji i sportu, a w przyszłości da możliwość osadnictwa i budownictwa jednorodzinnego.

Całościowy koszt budowy obu odcinków drogi to 324 tys. 720 złotych, w tym 150 tys. zł z promesy MSWiA, reszta to środki z budżetu gminy Jeżowe.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

Na fotografiach w galerii zdjęć prezentujemy krótką historię budowy drogi i dzisiejszego odbioru.