Zakończył się remont drogi powiatowej w Sibigach i w dniu 8 grudnia została przekazana do eksploatacji. Odcinek drogi o dł. 569 mb. został wyremontowany przez Przedsiębiorstwo Molter z Rudnej Małej za 161.033,92 zł. ze środków Powiatu Niżańskiego. Zrealizowana modernizacja drogi zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Dzięki realizowanym w latach ubiegłych etapom odcinkowego remontu, teraz ta droga powiatowa Groble – Sibigi jest wyremontowana i przebudowana na całej swojej długości.