Dzisiaj w Groblach miał miejsce odbiór drogi gminnej "Murowanka" o długości 323 metrów. O budowę tej drogi od lat prosili mieszkańcy Grobel mieszkający w zachodniej części Grobel za kościołem parafialnym, którzy mieli niezwykle utrudniony dojazd do własnych posesji. Od dzisiaj po odbiorze technicznym i oddaniu drogi do użytkowania mogą już z niej swobodnie korzystać.

Drogę zbudowała Firma "Chamot" z Jaty za kwotę 48 tys. 670 zł. ze środków budżetowych Gminy Jeżowe. Prace budowlane polegały na wykonaniu koryta drogi, kamiennej podbudowy z gruboziarnistego kruszywa łamanego, przebudowie studzienek kanalizacji sanitarnej i wykonaniu nawierzchni drogi z zagęszczonego drobnoziarnistego kruszywa łamanego.

Odbiór techniczny odbył się w godzinach przedpołudniowych z udziałem Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, Zastępcy Wójta Gminy Jeżowe Stanisława Szota, radnego sołectwa Groble Krzysztofa Sibigi, sołtys sołectwa Groble Barbary Fusiek, inspektora nadzoru Marka Deca, inspektora d/s inwestycji gminy Jeżowe Michała Wasyliszyna, wykonawcy budowy drogi i właściciela Firmy "Chamot" Józefa Chamota oraz przedstawicielki mieszkańców Bożeny Wraga.

Szczegóły zamówienia w BIP Gminy Jeżowe

Fotografie z odbioru i wyglądu drogi w galerii