W dniu 29 grudnia 2017 r. zakończona została przebudowa drogi powiatowej  Nowy Nart – Stary Nart w Starym Narcie.
W ramach zrealizowanego zadania przebudowano prawie 1 km drogi, wykonano ciąg pieszy o nawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni separatorami ruchu, przeprowadzono renowację rowów oraz utwardzono pobocza. Ponadto wykonano organizację ruchu celem separacji ruchu, która obejmuje m.in.: oznakowanie poziome liniami cienkowarstwowymi, montaż separatorów ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych pryzmatycznych i montaż znaków pionowych.

Remont drogi kosztował 410.949,13 zł. i został sfinansowany ze środków Gminy Jeżowe oraz środków własnych Powiatu Niżańskiego.
Wykonawcami przeprwadzonej przebudowy były dwie firmy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa oraz Wojciech Kłyza Power Energy 2 z Jarocina.
W przekazaniu drogi do użytkowania wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Radny Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Radna Gminy Jeżowe Danuta Pikor, przedstawiciel Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz Wykonawca Wojciech Kłyza.
Zrealizowana inwestycja spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Warto dodać, że na tej drodze nie prowadzono żadnych większych prac remontowych od 40 lat.

Informacja i fotografie: Powiat Niżański