W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Jeżowe Wiesław Łach zawarli umowę z ZRB "Korem" Kazimierz Koc Spółka Jawna reprezentowaną przez Kazimierza i Krzysztofa Koc na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart.

Umowa jest konsekwencją rozstrzygniętego w dniu 26 lutego przetargu dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" i opiewa na kwotę 4 mln 950 tys.zł.

 

 

Zadanie budowlane jest  podzielone na 2 etapy:
- w I etapie planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do dwóch zlewni pompowni w Nowym Narcie - ten etap ma być zrealizowany do połowy 2018r.
- w II etapie planuje się budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy do czterech zlewni pompowni na terenie Nowego Nartu  - ten etap ma być zrealizowany do końca lipca 2019r.

Budowa kanalizacji będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości nie wyższej niż 2 mln złotych.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe