Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wczoraj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały promesy opiewające na kwotę 11,6 mln zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 43 promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym  41  dla gmin oraz 2 dla powiatów. Wśród tych gmin, które otrzymały promesę znalazła się i nasza gmina, która otrzymała promesę na udzielenie dotacji w wysokości 290 tys. zł. na przebudowę 802 metrów drogi Nowy Nart - Pogorzałka. Promesę odebrał osobiście Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart.

Dotacja w wysokości 290 tys. złotych zostanie udzielona Gminie Jeżowe na podstawie umowy i umożliwi pokrycie 80% kosztów przebudowy drogi Nowy Nart -Pogorzałka. Wkład własny gminy wyniesie nieco ponad 72 tys. złotych. Najprawdopodobniej na jutrzejszej sesji Rady Gminy Jeżowe radni zdecydują o zabezpieczeniu środków własnych gminy, by umozliwić realizację tej potrzebnej inwestycji drogowej.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

mswia3

mswia2

mswia1