„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

W ubiegłym tygodniu firma Korem z Jeżowego rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej  w Nowym Narcie. Przetarg pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" został rozstrzygnięty 26 lutego.

Umowa pomiędzy Gminą Jeżowe reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka i Skarbnika Gminy Wiesława Łach, a ZRB "Korem" Kazimierz Koc Spółka Jawna reprezentowaną przez Kazimierza i Krzysztofa Koc na wykonanie tego zadania za kwotę 4mln 950 tys. zł została zawarta 15 marca.

Zadanie budowlane jest  podzielone na 2 etapy:
- w I etapie zbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącza do dwóch zlewni (pompowni) w Nowym Narcie - ten etap będzie zrealizowany do połowy 2018r.
- w II etapie zbudowana zostanie sieć kanalizacyjna i przyłącza do czterech zlewni (pompowni)  także na terenie Nowego Nartu  - ten etap ma być zrealizowany do końca lipca 2019r.

Budowa kanalizacji będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 2 mln złotych.