Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Sukcesem zakończyła sie aplikacja Gminy Jeżowe do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia  działanie 3.1 Rozwój OZE. Wniosek Gminy Jeżowe na montaż instalacji Odnawialnych Żródeł Energii na obiektach użyteczności publicznej został wysoko oceniony i gmina otrzyma ponad 735 tys. zł. dofinansowania do montażu tych instalacji na 14 publicznych obiektach.

Wniosek gminy został złożony 31 maja 2017r, blisko rok czasu trwała procedura oceny wniosków złozonych przez samorządy, stowarzyszenia, parafie i podmioty gospodarcze. Wyniki naboru zostały ogłoszone we wtorek 24 kwietnia. Na liscie podstawowej do dofinansowania znazlało się 84 podmioty, które otrzymają dofinansowanie (Gmina Jeżowe na 16 miejscu wg. oceny punktowej)  Na liscie rezerwowej znalazło się 141 podmiotów - bez gwarancji dofinansowania.

Wniosek Gminy Jeżowe został złożony na kwotę blisko 1mln 230 tys. złotych, po odjęciu dofinansowania z RPO, blisko pół miliona złotych trzeba będzie dołozyć jako obowiązkowy wkład własny gminy.

W ramach tego projektu zamontowane zostaną instalacje OZE na następujacych obiektach użyteczności publicznej w gminie:

1. Zespołu Szkół w Starym Narcie.
2. Zespołu Szkół w Cholewianej Górze.
3. Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem.
4. Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum.
5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem.
6. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgórzu.
7. Zespołu Szkół w Groblach.
8. Urzędu Gminy w Jeżowem.
9. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie.
10. Ochotniczej Straży Pożarnej w Cholewianej Górze.
11. Klubu Sportowego Sójkowa.
12. Świetlicy Wiejskiej Jeżowe Błądki.
13. Klubu Sportowego Sparta Jeżowe.
14. Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie.

Najprawdopodobniej wszystkie instalacje zostaną zamontowane jeszcze w tym roku.

oze lista