W dniu 5 czerwca 2018, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w m. Jeżowe - Groble”.

W ramach inwestycji zostaną wyremontowane dwa odcinki o łącznej długości 650 metrów (od skrzyżowania w Pikułach do skrzyżowania z drogą na Rudnik). Remont obejmie wymianę nawierzchni, uzupełnienie poboczy oraz wykonanie wysepki na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Rudnika.

Przebudowa zostanie dofinansowana z budżetu gminy Jeżowe w kwocie 120 000 zł, przewidywany termin jej zakończenia to wrzesień 2018.

O ujęcie tej inwestycji drogowej w planach inwestycyjnych województwa wielokrotnie zabiegał Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wskazując na potrzebę remontu tych odcinków, które ze względu na zły stan techniczny uprzykrzały życie mieszkańcom gminy.