Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na prośbę Wójta Gminy Jeżowe przekazała pliki koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19 w obrębie terenów Gminy Jeżowe. Mieszkańcy gminy Jeżowe prosili i proszą o te informacje, przez które nieruchomości  będzie przebiegać droga, by móc zaplanować konieczne prace przed wywłaszczeniem pod budowę tej inwestycji drogowej.

Na stronie Biuletynu Informacyjnego Gminy Jeżowe publikujemy pliki pdf w wysokiej rozdzielczości, gdzie każdy zainteresowany mieszkaniec gminy będzie mógł samodzielnie sprawdzić orientacyjny przebieg drogi i wiedzieć, czy inwestycja będzie przebiegać przez jego nieruchomość. Pliki umożliwiaja precyzyjne rozpoznanie własnej działki i zawierają ich numerację.

Jednocześnie informujemy, że są to rysunki koncepcyjne, które mogą ulec zmianie na etapie opracowania Projektów Budowlanych przez wyłonionych w przetargu Wykonawców drogi. Planowany termin podpisania umów z Wykonawcami odcinków prezentowanych na rysunkach to III kwartał 2018r.

Rysunki koncepcji przebiegu S19 przez gminę Jeżowe w BIP Gminy Jeżowe