Przedsiębiorstwo Molter z Rudnej Małej wykonuje przebudowę drogi gminnej w Groblach o długości 573 metrów. Remont jest realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", z którego Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie w wysokości połowy kosztów przebudowy tej drogi.

Wykonano już podbudowę, utwardzono pobocze i wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów na całej długości drogi. Odwodnienie chodnika zapewni zbudowany równoległy ściek korytkowy. Dzisiaj firma wykonująca remont drogi kładzie nawierzchnię bitumiczną.

Wszystkie roboty objęte przetargiem i związane z przebudową drogi powinny zostać wykonane do końca sierpnia.