W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Prezes firmy Primbud Sp z o.o. z Niska Piotr Wałek i jej Wiceprezes Wiesław Bełzak zawarli umowę na realizację największej inwestycji gminnej w tej kadencji samorządu pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE"

Umowa przewiduje ukończenie inwestycji w terminie do końca listopada 2019 r. a jej realizacja rozpocznie się w tym roku. Całość prac związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni kosztować będzie 12 mln 546 tys. zł. Duża część kosztów inwestycji (7 mln 748 tys. 151 zł) zostanie sfinasowana z pozyskanych środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.