W dniu 21 sierpnia w Groblach miał miejsce odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej o długości 573 metrów. Droga ta została wyremontowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", z którego Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie w wysokości połowy kosztów przebudowy tej drogi.

W ramach remontu drogi m.in. wykonano: podbudowę, utwardzono pobocze, wykonano jednostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 metrów na całej długości drogi, odwodniono chodnik równoległym ściekiem korytkowym i położono nawierzchnię asfaltową na części jezdnej drogi.

W odbiorze technicznym uczestniczyli: Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe, Stanisław Szot – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Michał Wasyliszyn – pracownik UG Jeżowe ds. inwestycji, Zbigniew Lach - inspektor nadzoru Budowlanego i Krzysztof Błądek - przedstawiciel Wykonawcy.

Drogę wyremontowało Przedsiębiorstwo Molter z Rudnej Małej, które wygrało przetarg oferując kwotę 526 tys. 286 złotych za wykonanie wszystkich prac objętych przetargiem. Połowa kosztów przebudowy drogi to środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 263 tys. 143 zł., a druga połowa kosztów zostanie sfinasowana z budżetu gminy Jeżowe.

Na fotografiach w galerii wygląd drogi po remoncie