W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zawarł umowę z firmą Roboty Budowlane Krzysztof Furtak na realizację zadania pn. Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w Sójkowej.

Planowane są wewnętrzne i zewnętrzne roboty budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i  elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej
Umowa przewiduje wykonanie wszystkich prac do 30.11.2018 r. za kwotę 212 300, 00 zł.