Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podejmuje szereg działań inwestycyjnych na rzecz lokalnej społeczności i przestrzeni publicznej. Mają one na celu stworzenie nowych miejsc integracji, a także wykorzystanie potencjału już istniejących budynków użyteczności publicznej, poprawy ich stanu technicznego oraz efektywności energetycznej. Poniżej przedstawiamy postęp prac z robót budowlanych.

 

Remont Biblioteki Publicznej w Groblach. Zadanie pn. Biblioteka w Groblach – reaktywacja dofinansowane jest z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Infrastruktura Domów Kultury 2018 w kwocie 134 000,00 zł oraz środków własnych wnioskodawcy.

 

g005 g004 g003 g002 g001

 

Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w Sójkowej. Zadanie realizowane ze środków własnych.

 

s001  s002

 

Dobiegają także końca prace budowlane w budynku po byłym gimnazjum związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Samorządowej Szkoły Muzycznej. Dzięki tej inwestycji uczniowie i nauczyciele zyskają nowe pomieszczenia sprzyjające rozwojowi zainteresowań i talentów wychowanków. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu gminy Jeżowe.

 

m001  m002  m003 

 

Powstają także Otwarte Strefy Aktywności OSA: wariant podstawowy w Cholewianej Górze i Jeżowem Podgórzu oraz wariant rozszerzony w Jeżowem Błądkach i Jacie. Już niebawem mieszkańcy będą mogli się cieszyć nowymi miejscami, sprzyjającymi aktywnemu wypoczynkowi. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 196 600,00 zł, pozostała część to środki własne gminy.

 

 jezowe remonty drog166 jezowe remonty drog174 o003