We wrześniu zakończyła się przebudowa 802 -metrowego odcinka drogi Nowy Nart-Pogorzałka, droga została już odebrana i przekazana do użytku mieszkańców tych sołectw. Był to już ostatni odcinek tej drogi zaplanowany do remontu i przebudowy.

Remont całości tej drogi o łącznej długości 2,4 kilometra został podzielony na 3 etapy. W  I etapie wykonano remont 600 metrów drogi w 2015 roku, w II etapie wyremontowano blisko 1 kilometr drogi w roku 2016, zaś w ramach tego remontu został zrealizowany III etap przebudowy i obecnie droga na całej swojej długości ma nawierzchnię bitumiczną i utwardzone kamienne pobocza.

Przetarg na przebudowę tego ostatniego 802-metrowego odcinka tej drogi Wójt Gminy Jeżowe ogłosił w dniu 5 czerwca. Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp z o.o ze Staszowa, które zrealizowało tę inwestycję drogową za prawie 270 tys. złotych.

Całkowity koszt przebudowy 2,4 km tej drogi wyniósł 725 tys. 306 zł (w tym koszty obsługi nadzoru budowlanego) Na budowę wszystkich odcinków tej drogi łącznie pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 564 tys. 924 zł. Tym samym realny udział środków własnych z budżetu gminy wyniósł 160 tys. 382 złotych

jezowe remonty drog99 

Od lewej: Stanisław Szot - Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Szczepan Kopeć - Sołtys w Nowym Narcie, Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe, Zbigniew Lach - Inspektor Nadzoru Budowlanego