Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa kończy najważniejszą dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów inwestycję przy drodze krajowej nr 19 na odcinku Jeżowe - Kamień. Od dwóch dni firma kładzie nawierzchniową warstwę bitumiczną ścieżki w dwóch kolorach: czarną dla ruchu rowerowego i ciemno-jeżynową dla ruchu pieszego. Jutro ścieżka o szerokości 3,5 metra będzie gotowa na całej swojej długości 1680 metrów.

Od jutra też będziemy mogli już korzystać ze ścieżki pieszo - rowerowej Jeżowe - Kamień, bez żadnej obawy, że zostaniemy potrąceni przez przejeżdżające pojazdy. Jak nam dzisiaj powiedział kierownik MPDiM Rzeszów: "do pełnego zakończenia prac brakuje jeszcze wykonania zjazdów do pól, oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego, terenowe prace kosmetyczne, oficjalny odbiór inwestycji i oddanie do użytku mieszkańcom. Na nasz wniosek GDDKiA zgodziła się na zamianę pierotnie planowanej kostki brukowej na ciągu pieszym na kolorowy asfalt, dzięki czemu będą mieli Państwo bardzo równą i praktyczną powierzchnię na całym ciągu pieszo-rowerowym, łatwą do konserwacji i odśnieżania w sezonie zimowym. We współczesnych rozwiązaniach technologicznych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, szczególnie dłuższych, odchodzi się już od wykonywania ich z niepraktycznej kostki brukowej na rzecz kompozytowych nawierzchni bitumicznych, które są długowieczne i tańsze w utrzymaniu.  Takie nowoczesne rozwiazanie zostało zastosowane w technologii wykonania tego ciągu pieszo-rowerowego"

Przypomnijmy, że inicjatorami poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, gdzie ginęli mieszkańcy naszych sąsiednich gmin i miejscowości, poprzez gruntowny remont drogi krajowej nr 19 wraz z poszerzeniem i utwardzeniem poboczy i wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej drogi, byli Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel, którzy znaleźli niezwykle życzliwą pomoc i wsparcie w osobie Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi. Pierwsze, historyczne już dziś spotkanie tych osób, w tej niezwykle ważnej sprawie miało miejsce na drodze krajowej nr 19 między Jeżowem a Kamieniem w dniu 15 lutego 2016r., które przypominamy na archiwalnych fotografiach.

Od tej pory toczyły się uzgodnienia, prace w komisjach sejmowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcy drogi, następnie zaprojektowanie tych dwóch elementów poprawy bezpieczeństwa, ogłoszenie przetargów, wyłonienie wykonawców i wykonanie obu inwestycji. Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Jeżowe- Kamień został wykonany w ubiegłym roku, zaś w tym roku ciąg pieszo-rowerowy Jeżowe -Kamień.

To co przez wiele lat wydawało się niemożliwe, dzisiaj stało się faktem, możemy cieszyć się z wykonania obu tych infrastrukturalnych elementów poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej między sąsiadującymi miejscowościami.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym procesie walki o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi wspierali Wójta Gminy Jeżowe i Wójta Gminy Kamień, życzyli pozytywnego załatwienia sprawy i realnie pomogli. Szczególnie zaś podziękowania składamy dla Pana Posła  na Sejm RP Mieczysława Miazgi z sąsiedniego Górna, który wykazał się niezwykłą odpowiedzialnością, pracowitością i skutecznością, by te inwestycje na poziomie Sejmu i innych instytucji zgłosić jako konieczne, monitorować i doprowadzić do szczęśliwego finału.