Zakończył się trwający od 3 września remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sójkowej, który wykonała firma budowlana Krzysztofa Furtaka z Jaty. W dniu 12 grudnia odbył się odbiór techniczny wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

W ramach remontu i przebudowy świetlicy wykonano roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. docieplenie i malowanie elewacji, wymianę stolarki otworowej, chodnik i podjazdy z kostki brukowej, przebudowę ścian wewnętrznych, budowę sanitariatów, kuchni i kotłowni. W ramach prac instalacyjnych wykonano i wyposażono w niezbędny osprzęt: instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i wentylacyjną. Końcowym etapem prac były roboty wykończeniowe, montaż armatury, oświetlenia i wyposażenia (kuchnia gazowa, lodówka, zmywarka)

W odbiorze technicznym uczestniczył Wójt Gminy Jezowe Marek Stępak, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, inspektorzy nadzoru: Andrzej Tarczyński, Stanisław Siek i Dawid Wór, kierownik budowy Jan Sączawa, kierownik d/s inwestycji i remontów w UG Jeżowe Michał Wasyliszyn, sołtys sołectwa Sójkowa Tomasz Fila i wykonawca remontu - Krzysztof Furtak.

Koszt remontu świetlicy wyniósł 212 tys. 300 złotych i został sfinasowany ze środków budżetowych gminy Jeżowe.

Na fotografiach w galerii zdjęć wygląd zewnętrzny świetlicy i pomieszczeń wewnętrznych po wykonaniu remontu. Przypominamy też na kilku fotografiach stan techniczny świetlicy sprzed remontu