6 marca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 58 samorządowców odebrało promesy przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Na odbudowę infrastruktury komunalnej dla samorządów województwa podkarpackiego została przeznaczona kwota ponad 56 mln zł. Dzięki tym środkom zostaną m.in. wyremontowane drogi, mosty i przepusty. Na zadania związane ze stabilizacją osuwisk oraz przeciwdziałaniem ich skutkom w województwie podkarpackim została przekazana kwota ponad 20,6 mln zł.


Z rąk Pana Ministra Jarosława Zielińskiego oraz Pani Wojewody Ewy Leniart, Wójt Gminy Jeżowe Pan Marek Stępak odebrał dwie promesy dla Gminy Jeżowe, na łączną kwotę 880 tys. zł.


Dzięki tym środkom zostaną dofinasowane następujące zadania:

  1. Remont przepompowni ścieków w Jeżowem.
  2. Przebudowa drogi "Osiedlowa I" w Jeżowem.
  3. Przebudowa drogi "Do Tabaki" w Jeżowem
  4. Przebudowa ciągu dróg "Pirogi" oraz drogi "Do Bajka" w Cholewianej Górze.

 

image000000

image000000 2