W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. "Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy "Sparta" Jeżowe".


Prace obejmować będą m.in. przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej, wykonanie ogrodzenia, zamocowanie piłkochwytów,  dostawę i montaż tablicy wyników, systemu nagłaśniającego, trybun, a także modernizację  oświetlenia.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 15.09.2019 r.

Szczegółowy zakres prac został opisany w BIP Gminy Jeżowe

Oferty można składać w budynku Urzędu Gminy Jeżowe do 29.03.2019 r. do godz. 10.00.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.