W dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia w Urzędzie Gminy Jeżowe została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Zagościniec” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele władz i samorządu Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Gminy – Panem Markiem Stępakiem.