Dnia 23 grudnia br. Przedstawiciele Gminy Jeżowe oraz Wykonawcy – Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S. A. oraz PBI WMB Sp. z o. o. dokonali odbioru I etapu inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, który obejmował prace przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, oznakowanie drogi poprzez umieszczenie znaków poziomych oraz wykonanie robót branży melioracyjnej, tj. zbiornika retencyjnego chłonnego.

Trwają prace przy budowie drogi w msc. Jeżowe – Podgórze w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” od km 0+000 do km 1+713 w miejscowości Jeżowe”.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Zagościniec” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele władz i samorządu Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Gminy – Panem Markiem Stępakiem.

W dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia w Urzędzie Gminy Jeżowe została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”.