W dniu wczorajszym, tj. 21 kwietnia, Pan Premier Mateusz Morawiecki przyznał kolejne środki na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych), w ramach którego Gmina Jeżowe na budowę trzech nowych dróg otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. w kwocie 3 325 655,82 zł.Dotację uzyskano w wyniku przeprowadzonego w lipcu 2020 roku naboru, w ramach którego Wójt Gminy Jeżowe – Pan Marek Stępak złożył wniosek na budowę nowych dróg gminnych, który obejmował następujące zadania:

  1. „Budowę dróg gminnych publicznych „Jeżowe Centrum I i II” od km 0+000 do km 1+239 oraz od km 0+000 do km 0+168,00 miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe”;
  2. „Budowę drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe”;
  3. „Budowa drogi gminnej publicznej „Groble” od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Groble, gmina Jeżowe”.

Zgodnie z wnioskiem wartość ww. zadań przy uwzględnieniu wyłącznie kosztów kwalifikowalnych opiewała na kwotę 4 157 069,78 zł, natomiast wartość całkowita została wyceniona na kwotę
4 334 299,98 zł.

Dla Gminy Jeżowe jest to już trzecia dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2019 r. realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Zagościniec” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, które zostało zakończone w sierpniu 2020 r. Koszt inwestycji wyniósł 1 131 600,00 zł, z czego 854 223,35 zł stanowiła dotacja z  FDS. W sierpniu 2020 r. rozpoczęto kolejną inwestycję drogową pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, która ma zostać zakończona do 31.08.2021 r. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 065 317,97 zł, z czego 1 239 190,00 zł to dotacja z FDS.

Bez wątpienia realizacja tak wielu inwestycji drogowych na terenie naszej gminy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewni spójność sieci dróg publicznych, zwiększy dostępność terenów inwestycyjnych, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców.

W związku z ogromnym wsparciem kierowanym w stronę Gminy Jeżowe, w imieniu władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy pragniemy serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Posłom, Ministrowi Infrastruktury Panu Andrzejowi Adamczykowi, a w szczególności Wiceministrowi Infrastruktury Panu Rafałowi Weberowi, za okazaną pomoc i życzliwość.