W dniu 12 maja w budynku Urzędu Gminy Jeżowe została podpisana umowa na budowę nowych dróg gminnych obejmująca zadania pn.:

  1. „Budowa dróg gminnych publicznych „Jeżowe Centrum I i II” od km 0+000 do km 1+239 oraz od km 0+000 do km 0+168 miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe”;
  2. „Budowa drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe”;
  3. „Budowa drogi gminnej publicznej „Groble” od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Groble, gmina Jeżowe”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Koszt realizacji ww. zadań, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 3 068 896,04 zł. Prace mają zostać zakończone w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycja dofinansowana jest z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

um 21 5DR 003

 

um 21 5DR 002

um 21 5DR 001