W dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia w Urzędzie Gminy Jeżowe została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”.


Nowobudowana droga będzie kontynuacją istniejącego układu komunikacyjnego, przyczyni się do polepszenia warunków prowadzenia ruchu drogowego, a także udostępni nowe tereny pod zabudowę mieszkalną.
Wykonawcą prac jest KONSORCJUM FIRM: PBI Infrastruktura S. A. oraz PBI WMB Sp. z o. o. Koszt realizacji zadania wynosi 2.065.317,97 zł brutto. Inwestycja ma zostać wykonana do 30.06.2021 r.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

  1. Orientacja
  2. Plan sytuacyjny 1
  3. Plan sytuacyjny 2

 

JEZ 6263

JEZ 6267