Dnia 23 grudnia br. Przedstawiciele Gminy Jeżowe oraz Wykonawcy – Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S. A. oraz PBI WMB Sp. z o. o. dokonali odbioru I etapu inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, który obejmował prace przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, oznakowanie drogi poprzez umieszczenie znaków poziomych oraz wykonanie robót branży melioracyjnej, tj. zbiornika retencyjnego chłonnego.


Wartość robót wykonanych w I etapie to 1 342 456,68 zł, z czego 802 456,68 zł to kwota dofinansowania uzyskanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na wniosek Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka, natomiast pozostałe środki w kwocie 540 000,00 zł, stanowiące wkład własny gminy zostały pokryte z dotacji uzyskanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.

 

pod 18 01 2021

 

pod 18 01 2021 1

 

pod 18 01 2021 2