Pod koniec czerwca 2020 r., Wójt Gminy Jeżowe Pan Marek Stępak otrzymał z rąk Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera promesę opiewającą na kwotę 1 465 950,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wsparcie było bezzwrotne i pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozyskane środki zostały wydatkowane na pokrycie wkładu własnego następujących inwestycji realizowanych przez Gminę Jeżowe w 2020 r.:

 1. „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”
  • Dofinansowanie:  540 000,00 zł
  • Wartość I etapu: 1 342 456,68 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 2 065 317,97 zł
 2. „Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Jeżowe”
  • Dofinansowanie:  165 950,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 246 680,01 zł
 3. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem”
  • Dofinansowanie:  607 000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 2 048 212,00 zł
 4. „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe. Część 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem  i oświetleniem w Starym Narcie”
  • Dofinansowanie:  153 000,00 zł
  • Całkowita wartość inwestycji: 503 695,90 zł

 

rfil 18 01 2021 1 pod 18 01 2021 1
pod 18 01 2021 2 pod 18 01 2021

 

 

rfil 18 01 2021 2 garaż OSP 2
garaż OSP 3

osp garaz

 

 

rfil 18 01 2021 3 Kamer Sal 2020001
Kamer Sal 2020004 kam 3

 

 

rfil 18 01 2021 4

nart 1
nart snart