W czerwcu br. zakończyła się realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój bazy edukacji ekologicznej z elementami chemii i fizyki- w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum”. Zwieńczeniem wspólnej, wielomiesięcznej pracy nauczycieli i uczniów był piknik Rodzinno- Ekologiczny, na którym podsumowano podejmowane działania ekologiczne.

Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” z Korwinowa złożyło ofertę na dostawę  nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) za kwotę 759 894 ,00 zł. To jedyna oferta jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu.

W dniu 11.07.2019 r. w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pn.:"Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem".

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn.” Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem". Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dysponowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska.