W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Tomasz Koc repezentujący firmę ZRB "KOREM", zawarli umowę na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżowem- Kameralnem”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Wójt Gminy Jeżowe realizuje szereg inwestycji. Służą one poprawie warunków życia i bezpieczeństwa, jak również mają wpływ na wszechstronny rozwój gminy.

W czerwcu br. zakończyła się realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój bazy edukacji ekologicznej z elementami chemii i fizyki- w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum”. Zwieńczeniem wspólnej, wielomiesięcznej pracy nauczycieli i uczniów był piknik Rodzinno- Ekologiczny, na którym podsumowano podejmowane działania ekologiczne.

21 lipca 2019 roku, w Starym Narcie odbyło się poświęcenie i przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2019 r.